Profilanalyse veiledning

Hvorfor du bør gjennomføre analysen
Det er først når både dine personlige egenskaper og din faglige kompetanse passer til en bedrift og en stilling, at du virkelig kan få utnyttet dine ressurser. Analysen gjør det mulig for arbeidsgiveren å få et godt bilde av deg allerede ved søknadsvurderingen.

Hva denne analysen er
SeeRecruit.coms profilanalyse er et verktøy for å "se" din personlige kommunikasjonsprofil, dvs. et hjelpemiddel til å bli bedre kjent med personen bak jobbsøknaden. Analysen består av oppgaver i form av påstander som du skal ta stilling til. Du skal vurdere i hvilken grad disse beskriver deg. Det er ingen riktige eller gale svar; dine svar gir kun uttrykk for din naturlige personlighet når du svarer oppriktig på oppgavene. Og det er nettopp det din potensielle arbeidsgiver ønsker; å bli kjent med hvem du er.

Hva denne analysen IKKE er
Merk at SeeRecruit.coms profilanalyse ikke er en dyptgående "personlighetstest". Det gis absolutt ingen "karakter" for deg og dine svar, og det er ingen form for måling av personlig "kvalitet". Verktøyet er kun ett av flere elementer i en ansettelsesprosess, der personlige samtaler normalt er det aller viktigste.

Hvordan du fyller ut oppgavene
Det er fire ulike oppgaver: A, B, C og D, hver med tilhørende deloppgaver. Les nøye gjennom informasjonen som introduserer hver oppgave. Vær spontan når du svarer, husk at det er din naturlige måte å være på som analysen skal speile. Du bør beregne ca. 15-20 minutter.

Hva som skjer etter at du har besvart
Klikk "BEREGN" etter at du har besvart den siste oppgaven. Du vil umiddelbart se den beregnete profilen på skjermen og den blir også sendt til din oppgitte e-post adresse. Fortell oss i hvilken grad du synes at beskrivelsen stemmer for deg. Deretter klikker du på "FULLFØR OG SEND", og den potensielle arbeidsgiveren vil motta dine dokumenter. LYKKE TIL!

Har du noen spørsmål angående bruk av SeeRecruit.com, kan du kontakte oss på e-post support@seerecruit.com.

Utskriftsvennlig versjon
Support

Du finner svar på tekniske og praktiske spørsmål i SeeRecruit.coms FAQ.

Som abonnent kan du sende e-post direkte til vårt support team til  abonnent@seerecruit.com

Som kandidat kan du sende e-post direkte til kandidat@seerecruit.com

Spørsmål og kommentarer vedrørende websidene kan sendes til webmaster
 

[ til toppen ]