Om SeeRecruit 

SeeRecruit.com - Gjør det mulig...
SeeRecruit.com er et effektivt verktøy for mottak av søknader og for administrasjon av jobbsøkere og utlyste stillinger inkl. online analyse av søkernes personprofil. Verktøyet gjør det enkelt å analysere en jobbsøkers personprofil og organisere, prioritere og holde orden på utlyste stillinger og kandidater.
SeeRecruit.com "gjør det umulige mulig", ved at du nå kan bli kjent med en søkers personlighet før du treffer personen i et intervju. Dette skjer ved bruk av den spesialutviklede, internett-distribuerte profilanalysen og tilhørende administrasjonsverktøy.

Unngå de to tradisjonelle fallgruvene...
Tradisjonelt er det kun søknad med faglig bakgrunn som er tilgjengelig ved den første vurderingen og utvelgelsen blant alle jobbsøknadene. SeeRecruit.com gir deg nå også kjennskap til søkernes personprofil før du foretar den første utvelgelsen. Dermed oppnår du et helt nytt og mer presist grunnlag for selektering av hvilke søkere som bør inviteres til intervju og videre oppfølging. Du gis dermed muligheten til å finne kandidatene i søkerbunken som har ønsket personprofil. Samtidig kan du unngå å bruke tid og penger på å intervjue søkere med uønsket personprofil. Med andre ord har du nå mulighet til å unngå de to tradisjonelle og tidligere uunngåelige fallgruvene innen rekruttering.

Utvikling og kvalitetssikring av profilanalysen...
Profilanalysen som SeeRecruit.com benytter ble utviklet i 1990-91 av trener og rådgiver Stein Erik Egeberg fra Norge. Egeberg har bred erfaring innen HR, personellutvikling og kommunikasjonstrening. Analysen ble utviklet i samråd med fagpersoner innen relevante fagmiljøer, og ble først benyttet i Norsk Selgerskole som Egeberg bygget opp og ledet. Analysen har deretter vært benyttet i et stort antall treninger, seminar og i ansettelsesprosesser. Den er således kvalitetssikret på sikreste måte; gjennom praktisk anvendelse gjennom flere år. Analysen har aldri vært frigitt for allmenn bruk, den har kun vært benyttet innen sertifiserte miljøer og bedrifter.

SeeRecruit.com - ikke en "personlighetstest"..
Analysen har bevist sin pålitelighet gjennom år med praktiske erfaringer og tilbakemeldinger. Profilanalysen er et pedagogisk og lett kommuniserbart verktøy som først og fremst skal gi en generell beskrivelse av en persons grunnleggende personprofil. Det er viktig å merke seg at analysen ikke utgjør en dyptgående "personlighetstest". Slik tester er en utdypende og relevant videre analyse av kandidater.

Ufarlig, lettfattelig og jordnær...
Bakgrunnen for utviklingen av personprofilanalysen var behovet for et effektivt og enkelt hjelpemiddel innen kommunikasjonstrening blant medarbeidere i ulike bedrifter og virksomheter. Målet var å bygge opp et "ufarlig" verktøy som på en lettfattelig og jordnær måte skulle speile og dermed bevisstgjøre personlig atferd og kommunikasjonsform - for deretter å kunne trene opp evnen til å skape gode og konstruktive relasjoner. Det var et avgjørende moment at det skulle ufarliggjøre området for analyse og personprofiler, da noen erfaringsmessig opplever det skremmende å bli "satt i bås".Bli abonnent

 

SeeRecruit.com viser vei og introduserer det første
2. generasjons online rekrutteringsverktøyet.

1. generasjons online rekrutteringsverktøy gjorde det mulig å håndtere søknader på en effektiv måte.
Disse var svært velkomne som tidsbesparende administrasjonsverktøy, og de utførte en merkbar rasjonalisering av rekrutteringsprosessen.

Nå tar SeeRecruit.com et stort steg videre med utviklingen av det første intelligente online rekrutteringsverktøyet. Verktøyet øker kvaliteten på utvelgelsesprosessen ved å tilby mer enn administrative funksjoner. SeeRecruit.com gir en unik personprofilanalyse som en fullt integrert del av søknaden. Dette representerer et kvantesprang for kvaliteten i utvelgelsesprosessen, da det gjør det mulig å vurdere søknadene og selektere søkerne ut fra både personprofil og faglige kvalifikasjoner.SeeRecruit.com tilbyr også en betydelig fordel med automatisk rangering av søkerne ved mottak av søknadene. Til tross for avanserte funksjoner er SeeRecruit.com både lett å lære og enkel å bruke på grunn av det brukervennlige, grafiske grensesnittet og de interaktive hjelpefunksjonene. SeeRecruit.com tar online rekrutteringsverktøy til neste nivå.

SeeRecruit.com -
gjør det mulig.

[ til toppen ]